Openbare Basisschool Tasveld

Openbare Basisschool Tasveld is gevestigd in Delfzijl (provincie Groningen)

 

Naam Openbare Basisschool Tasveld
Straat Gevelsteen 2
Postcode 9934 LN
Plaats Delfzijl
Telefoonnummer 0596615211
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14EG
Vestigingsnummer 14EG00
RMC-regio Noord-Groningen-Eemsmond

Per 1 oktober 2020 waren er 111 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.