Openbare Basisschool Het Roessink

Openbare Basisschool Het Roessink is gevestigd in Deventer (provincie Overijssel)

 

Naam Openbare Basisschool Het Roessink
Straat Fonteinkruid 130
Postcode 7422 MZ
Plaats Deventer
Telefoonnummer 0570652731
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14HS
Vestigingsnummer 14HS00
RMC-regio Stedendriehoek

Per 1 oktober 2020 waren er 160 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.