Openbare Basisschool Flevosprong

Openbare Basisschool Flevosprong is gevestigd in Dronten (provincie Flevoland)

 

Naam Openbare Basisschool Flevosprong
Straat De Barrage 2
Postcode 8252 GW
Plaats Dronten
Telefoonnummer 0321318524
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 23BP
Vestigingsnummer 23BP00
RMC-regio Flevoland

Per 1 oktober 2020 waren er 225 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.