Openbare Basisschool De Vuurvogel

Openbare Basisschool De Vuurvogel is gevestigd in Tilburg (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Openbare Basisschool De Vuurvogel
Straat Eikstraat 11
Postcode 5038 ML
Plaats Tilburg
Telefoonnummer 0135423767
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 21OQ
Vestigingsnummer 21OQ00
RMC-regio Midden-Brabant

Per 1 oktober 2020 waren er 229 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.