Openbare Basisschool De Tweemaster

Openbare Basisschool De Tweemaster is gevestigd in Pijnacker (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Openbare Basisschool De Tweemaster
Straat Duivestein 25
Postcode 2641 LG
Plaats Pijnacker
Telefoonnummer 0153693041
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 10AE
Vestigingsnummer 10AE00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 121 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.