Openbare Basisschool De Punt

Openbare Basisschool De Punt is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Openbare Basisschool De Punt
Straat Kwelderweg 5
Postcode 1069 VP
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0206199743
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 20ZZ
Vestigingsnummer 20ZZ00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 400 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.