Openbare Basisschool De Huet

Openbare Basisschool De Huet is gevestigd in Doetinchem (provincie Gelderland)

 

Naam Openbare Basisschool De Huet
Straat Wolborgenmate 2
Postcode 7006 DG
Plaats Doetinchem
Telefoonnummer 0314391160
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 13VC
Vestigingsnummer 13VC00
RMC-regio Achterhoek

Per 1 oktober 2020 waren er 123 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.