Openbare basisschool De Heliotroop

Openbare basisschool De Heliotroop is gevestigd in Almere (provincie Flevoland)

 

Naam Openbare basisschool De Heliotroop
Straat Beemdgrasstraat 12
Postcode 1313 CM
Plaats Almere
Telefoonnummer 0367670460
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 21KO
Vestigingsnummer 21KO00
RMC-regio Flevoland

Per 1 oktober 2020 waren er 289 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.