Openbare basisschool De Delta

Openbare basisschool De Delta is gevestigd in Assendelft (provincie Noord-Holland)

 

Naam Openbare basisschool De Delta
Straat Kreekrijklaan 2
Postcode 1567 LP
Plaats Assendelft
Telefoonnummer 0757717980
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 30FY
Vestigingsnummer 30FY00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 377 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.