Openbare Basisschool De Achtbaan

Openbare Basisschool De Achtbaan is gevestigd in Amersfoort (provincie Utrecht)

 

Naam Openbare Basisschool De Achtbaan
Straat Luiterf 2
Postcode 3822 CD
Plaats Amersfoort
Telefoonnummer 0334551133
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 21RQ
Vestigingsnummer 21RQ00
RMC-regio Eem en Vallei

Per 1 oktober 2020 waren er 288 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.