Openbare Basisschool Cornelis Jetses

Openbare Basisschool Cornelis Jetses is gevestigd in Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Openbare Basisschool Cornelis Jetses
Straat Samarialaan 1-A
Postcode 5625 RA
Plaats Eindhoven
Telefoonnummer 0402419848
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14BT
Vestigingsnummer 14BT00
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Per 1 oktober 2020 waren er 196 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.