Oecumenische basisschool Trifolium

Oecumenische basisschool Trifolium is gevestigd in Purmerend (provincie Noord-Holland)

 

Naam Oecumenische basisschool Trifolium
Straat Pinksterbloem 67-69
Postcode 1441 RJ
Plaats Purmerend
Telefoonnummer 0299435921
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 09XL
Vestigingsnummer 09XL00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 425 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.