Oecumenische basisschool Pro Rege Noorderhof

Oecumenische basisschool Pro Rege Noorderhof is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Oecumenische basisschool Pro Rege Noorderhof
Straat Louis Couperusstraat 131
Postcode 1064 CE
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0206133545
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 14AI
Vestigingsnummer 14AI00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 100 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.