obs De Octopus

obs De Octopus is gevestigd in Zwolle (provincie Overijssel)

 

Naam obs De Octopus
Straat Marterveld 1
Postcode 8017 MD
Plaats Zwolle
Telefoonnummer 0384604467
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 22JG
Vestigingsnummer 22JG00
RMC-regio IJssel-Vecht

Per 1 oktober 2020 waren er 251 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.