Obs De Kajuit

Obs De Kajuit is gevestigd in Uithoorn (provincie Noord-Holland)

 

Naam Obs De Kajuit
Straat Eendracht 2
Postcode 1423 ET
Plaats Uithoorn
Telefoonnummer 0297568067
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 21OU
Vestigingsnummer 21OU00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 179 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.