obs De Carrousel

obs De Carrousel is gevestigd in Heerhugowaard (provincie Noord-Holland)

 

Naam obs De Carrousel
Straat Smaragd 27
Postcode 1703 GA
Plaats Heerhugowaard
Telefoonnummer 0725715774
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14GU
Vestigingsnummer 14GU00
RMC-regio Alkmaar

Per 1 oktober 2020 waren er 267 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.