Montessorischool Venray

Montessorischool Venray is gevestigd in Venray (provincie Limburg)

 

Naam Montessorischool Venray
Straat Boterbloem 45
Postcode 5803 CN
Plaats Venray
Telefoonnummer 0478515750
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 30AL
Vestigingsnummer 30AL00
RMC-regio Gewest Limburg-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 157 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.