Jan van Rijckenborghschool

Jan van Rijckenborghschool is gevestigd in Heiloo (provincie Noord-Holland)

 

Naam Jan van Rijckenborghschool
Straat Trompenburg 49
Postcode 1852 CC
Plaats Heiloo
Telefoonnummer 0725338286
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 21PO
Vestigingsnummer 21PO00
RMC-regio Alkmaar

Per 1 oktober 2020 waren er 90 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.