Islamitische Basisschool Al-Ghazali

Islamitische Basisschool Al-Ghazali is gevestigd in Rotterdam (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Islamitische Basisschool Al-Ghazali
Straat Van Lennepstraat 17
Postcode 3027 SP
Plaats Rotterdam
Telefoonnummer 0104152167
Website bezoek website
Denominatie Islamitisch
Brinnummer 22NT
Vestigingsnummer 22NT00
RMC-regio Rijnmond

Per 1 oktober 2020 waren er 323 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.