icbs Het Koraal

icbs Het Koraal is gevestigd in Assendelft (provincie Noord-Holland)

 

Naam icbs Het Koraal
Straat Beemdgras 3
Postcode 1567 MM
Plaats Assendelft
Telefoonnummer 0752010112
Website bezoek website
Denominatie Interconfessioneel
Brinnummer 30FU
Vestigingsnummer 30FU00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 611 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.