IBS Elif

IBS Elif is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam IBS Elif
Straat Winterdijkstraat 10
Postcode 1079 GT
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0203620889
Website bezoek website
Denominatie Islamitisch
Brinnummer 31MG
Vestigingsnummer 31MG00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 89 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.