Het Zuiderlicht

Het Zuiderlicht is gevestigd in Dronten (provincie Flevoland)

 

Naam Het Zuiderlicht
Straat Langstraat 48
Postcode 8251 VH
Plaats Dronten
Telefoonnummer 0321315943
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 14FD
Vestigingsnummer 14FD00
RMC-regio Flevoland

Per 1 oktober 2020 waren er 115 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.