Het Letterveld

Het Letterveld is gevestigd in Almelo (provincie Overijssel)

 

Naam Het Letterveld
Straat Hedeveld 3
Postcode 7603 TK
Plaats Almelo
Telefoonnummer 0546491549
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 13XS
Vestigingsnummer 13XS00
RMC-regio Twente

Per 1 oktober 2020 waren er 232 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.