Groen van Prinsterer Basisschool

Groen van Prinsterer Basisschool is gevestigd in De Bilt (provincie Utrecht)

 

Naam Groen van Prinsterer Basisschool
Straat Groen van Prinstererweg 2
Postcode 3731 HB
Plaats De Bilt
Telefoonnummer 0302204652
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 13SB
Vestigingsnummer 13SB00
RMC-regio Utrecht

Per 1 oktober 2020 waren er 224 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.