Gereformeerde Basisschool De Wegwijzer

Gereformeerde Basisschool De Wegwijzer is gevestigd in Hilversum (provincie Noord-Holland)

 

Naam Gereformeerde Basisschool De Wegwijzer
Straat Sumatralaan 40
Postcode 1217 GS
Plaats Hilversum
Telefoonnummer 0356248295
Website bezoek website
Denominatie Gereformeerd vrijgemaakt
Brinnummer 04DT
Vestigingsnummer 04DT00
RMC-regio Gooi en Vechtstreek

Per 1 oktober 2020 waren er 132 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.