Gereformeerde Basisschool De Fakkel

Gereformeerde Basisschool De Fakkel is gevestigd in Almelo (provincie Overijssel)

 

Naam Gereformeerde Basisschool De Fakkel
Straat Karel Doormanstraat 2
Postcode 7603 VZ
Plaats Almelo
Telefoonnummer 0546867067
Website bezoek website
Denominatie Gereformeerd vrijgemaakt
Brinnummer 21QF
Vestigingsnummer 21QF00
RMC-regio Twente

Per 1 oktober 2020 waren er 145 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.