Freinetschool Delft voor Openbaar Basisonderwys

Freinetschool Delft voor Openbaar Basisonderwys is gevestigd in Delft (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Freinetschool Delft voor Openbaar Basisonderwys
Straat Loevesteinplaats 8
Postcode 2613 LE
Plaats Delft
Telefoonnummer 0152132674
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 13YL
Vestigingsnummer 13YL00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 471 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.