Ds Dj Karressch Christelijke Basisonderwijs

Ds Dj Karressch Christelijke Basisonderwijs is gevestigd in ‘S-Gravenhage (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Ds Dj Karressch Christelijke Basisonderwijs
Straat Naarderstraat 170
Postcode 2574 PK
Plaats ‘S-Gravenhage
Telefoonnummer 0703235886
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 17XC
Vestigingsnummer 17XC00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 274 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.