De Springschans

De Springschans is gevestigd in Uithoorn (provincie Noord-Holland)

 

Naam De Springschans
Straat Eendracht 8
Postcode 1423 ET
Plaats Uithoorn
Telefoonnummer 0297523397
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 21OT
Vestigingsnummer 21OT00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 383 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.