De Springplank

De Springplank is gevestigd in Huizen (provincie Noord-Holland)

 

Naam De Springplank
Straat Aristoteleslaan 135
Postcode 1277 AV
Plaats Huizen
Telefoonnummer 0355256960
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 09XF
Vestigingsnummer 09XF00
RMC-regio Gooi en Vechtstreek

Per 1 oktober 2020 waren er 499 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.