De Springplank

De Springplank is gevestigd in Volendam (provincie Noord-Holland)

 

Naam De Springplank
Straat Leendert Spaanderlaan 30
Postcode 1132 BR
Plaats Volendam
Telefoonnummer 0299363029
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 13WV
Vestigingsnummer 13WV00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 214 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.