Da Costa School Christelijke Basisonderwijs

Da Costa School Christelijke Basisonderwijs is gevestigd in ‘S-Gravenhage (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Da Costa School Christelijke Basisonderwijs
Straat Hollanderstraat 21
Postcode 2517 HH
Plaats ‘S-Gravenhage
Telefoonnummer 0703451194
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 17TD
Vestigingsnummer 17TD00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 435 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.