CNS-basisschool De Vuursteen

CNS-basisschool De Vuursteen is gevestigd in Ede Gld (provincie Gelderland)

 

Naam CNS-basisschool De Vuursteen
Straat Balgzand 2
Postcode 6718 MJ
Plaats Ede Gld
Telefoonnummer 0318653759
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 30JU
Vestigingsnummer 30JU00
RMC-regio Eem en Vallei

Per 1 oktober 2020 waren er 300 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.