Christelijke Basisschool Toermalijn

Christelijke Basisschool Toermalijn is gevestigd in Franeker (provincie Friesland)

 

Naam Christelijke Basisschool Toermalijn
Straat P J Troelstrastraat 24
Postcode 8802 RD
Plaats Franeker
Telefoonnummer 0517394630
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 09XZ
Vestigingsnummer 09XZ00
RMC-regio Friesland Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 243 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.