Christelijke Basisschool Rehoboth

Christelijke Basisschool Rehoboth is gevestigd in Naaldwijk (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Christelijke Basisschool Rehoboth
Straat Hoefblad 13
Postcode 2671 WX
Plaats Naaldwijk
Telefoonnummer 0174625271
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 09YS
Vestigingsnummer 09YS00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 209 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.