Christelijke Basisschool Het Mozaiek

Christelijke Basisschool Het Mozaiek is gevestigd in Delft (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Christelijke Basisschool Het Mozaiek
Straat Caspar Fagelstraat 65
Postcode 2613 GV
Plaats Delft
Telefoonnummer 0152144263
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 14FM
Vestigingsnummer 14FM00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 380 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.