Christelijke Basischool Het Klinket

Christelijke Basischool Het Klinket is gevestigd in Arnhem (provincie Gelderland)

 

Naam Christelijke Basischool Het Klinket
Straat Mr J M de Kempenaersngl 4-A
Postcode 6836 MH
Plaats Arnhem
Telefoonnummer 0263274168
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 23CD
Vestigingsnummer 23CD00
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Per 1 oktober 2020 waren er 208 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.