CBS Het Lichtschip

CBS Het Lichtschip is gevestigd in Ens (provincie Flevoland)

 

Naam CBS Het Lichtschip
Straat Sportweg 24
Postcode 8307 AN
Plaats Ens
Telefoonnummer 0527251712
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 14DL
Vestigingsnummer 14DL00
RMC-regio Flevoland

Per 1 oktober 2020 waren er 113 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.