Byzonder Neutrale Montessori School

Byzonder Neutrale Montessori School is gevestigd in Veenendaal (provincie Utrecht)

 

Naam Byzonder Neutrale Montessori School
Straat Duivenwal-west 300
Postcode 3905 AV
Plaats Veenendaal
Telefoonnummer 0318540339
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 22LJ
Vestigingsnummer 22LJ00
RMC-regio Eem en Vallei

Per 1 oktober 2020 waren er 265 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.