Brede School Zeeheld

Brede School Zeeheld is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Brede School Zeeheld
Straat Roggeveenstraat 14
Postcode 1013 PV
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0203445060
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 20XO
Vestigingsnummer 20XO00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 293 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.