Brede School Huizinga

Brede School Huizinga is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Brede School Huizinga
Straat Jacob Geelstraat 54
Postcode 1065 VT
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0206152523
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 20SE
Vestigingsnummer 20SE00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 222 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.