Basisschool ‘t Startblok

Basisschool ‘t Startblok is gevestigd in Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Basisschool ‘t Startblok
Straat Keverberg 5
Postcode 5655 BA
Plaats Eindhoven
Telefoonnummer 0402518710
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 17TQ
Vestigingsnummer 17TQ00
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Per 1 oktober 2020 waren er 264 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.