Basisschool Rehobothschool

Basisschool Rehobothschool is gevestigd in Kampen (provincie Overijssel)

 

Naam Basisschool Rehobothschool
Straat Populierenstraat 18
Postcode 8266 BK
Plaats Kampen
Telefoonnummer 0383315460
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 13WZ
Vestigingsnummer 13WZ00
RMC-regio IJssel-Vecht

Per 1 oktober 2020 waren er 170 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.