Basisschool Pieter de Jong

Basisschool Pieter de Jong is gevestigd in Arnhem (provincie Gelderland)

 

Naam Basisschool Pieter de Jong
Straat Pythagorasstraat 3
Postcode 6836 GA
Plaats Arnhem
Telefoonnummer 0263272400
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 22JD
Vestigingsnummer 22JD00
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Per 1 oktober 2020 waren er 413 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.