Basisschool Karel de Grote

Basisschool Karel de Grote is gevestigd in Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Basisschool Karel de Grote
Straat Mendelssohnlaan 217
Postcode 5653 BB
Plaats Eindhoven
Telefoonnummer 0402512628
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 13TN
Vestigingsnummer 13TN00
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Per 1 oktober 2020 waren er 169 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.