Basisschool Floralaan

Basisschool Floralaan is gevestigd in Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Basisschool Floralaan
Straat Floralaan West 264
Postcode 5644 BN
Plaats Eindhoven
Telefoonnummer 0402112112
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 17PF
Vestigingsnummer 17PF00
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Per 1 oktober 2020 waren er 370 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.