Basisschool De Uitdaging

Basisschool De Uitdaging is gevestigd in Nijmegen (provincie Gelderland)

 

Naam Basisschool De Uitdaging
Straat Dick Brunastraat 1
Postcode 6515 ZZ
Plaats Nijmegen
Telefoonnummer 0247503380
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 31DP
Vestigingsnummer 31DP00
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Per 1 oktober 2020 waren er 274 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.