Basisschool De Rank

Basisschool De Rank is gevestigd in Koudekerk Aan Den Rijn (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Basisschool De Rank
Straat Artesiaplantsoen 9
Postcode 2396 XJ
Plaats Koudekerk Aan Den Rijn
Telefoonnummer 0713412812
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 09YQ
Vestigingsnummer 09YQ00
RMC-regio Zuid-Holland-Oost

Per 1 oktober 2020 waren er 189 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.