Basissch St Aloysius

Basissch St Aloysius is gevestigd in Baarn (provincie Utrecht)

 

Naam Basissch St Aloysius
Straat Kerkstraat 32
Postcode 3741 AK
Plaats Baarn
Telefoonnummer 0355412641
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 17XV
Vestigingsnummer 17XV00
RMC-regio Eem en Vallei

Per 1 oktober 2020 waren er 283 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.