Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum

Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum is gevestigd in Almere (provincie Flevoland)

 

Naam Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
Straat Max Planckstraat 74
Postcode 1341 DA
Plaats Almere
Telefoonnummer 0367671562
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 31AZ
Vestigingsnummer 31AZ00
RMC-regio Flevoland

Per 1 oktober 2020 waren er 416 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.